EU

EU eller Europeiska unionen är ett samarbete mellan 27 länder i Europa. EU samarbetar politiskt och ekonomiskt och har bidragit med en 50-årig fred, höjd levnadsstandard och en stabilitet mellan länderna. Inom EU har de flesta länderna en gemensam valuta, euro, och EU håller för tillfället på att bygga upp en trygg marknad där människor, tjänster, varor och kapital har friheten att röra sig mellan alla medlemsländer som om det vore ens eget.

Att leva inom EU: s gränser
Hur är det egentligen att leva inom EU som studerande? Som ungdom? Som arbetssökande och pensionär? Vilka rättigheter har man?

Arbeta
Som EU-medborgare har man rätt att arbeta och leva i vilket av de 27 andra EU-länderna som helst. Inom EU får man arbeta i tre månader i annat land utan att behöva arbetstillstånd. Efter tre månader behövs dock ett anställningsbevis eller en bekräftelse från arbetsgivaren som man visar upp för en myndighet i det land man arbetar. På samma gång registreras man då som arbetande i landet. Som medborgare i EU med arbete i annat EU-land än det egna är det möjligt att arbeta med nästan vad som helst. Det är endast yrken som polis, militär och domare i domstol som kräver att man är medborgare i landet.

Studera
Är man student inom EU får man studera i vilket av EU-länderna man vill. Man får då studera på exakt samma villkor som landets medborgare. Det är enkelt att ansöka; det kan man göra själv genom att ta kontakt med skolan eller universitetet man vill studera på. Som medborgare inom EU får man stanna så länge man studerar i landet, dock kan man behöva registrera sig hos myndigheterna efter ungefär tre månader, precis som vid arbete. Studiemedel kan man få från CSN även vid studier i ett annat land. Det enda som krävs är att man studerar heltid och att utbildningen är godkänd för studiestöd.

Pensionär
Att vara pensionär i Sverige och därmed i EU gör att man kan flytta och resa till de andra EU-länderna utan besvär. Vill man bosätta sig i ett annat land inom EU kan man få sin svenska pension utbetald där och man har samma rätt till vård som landets egna medborgare. Man måste däremot ansöka om att få pensionen utbetald själv och det kan vara bra att tänka på att länderna i EU har andra valutor som kan komma att förändra pensionens belopp.