Frånluftsventilation från Akono

En frånluftsfläkt som är placerad på vinden suger ut luften ur hus med frånluftsventilation. Frånluften sugs ut i kök och våtrum och ibland även via don i garderobs- och förrådsrum. Via ventiler i fönster och ytterväggar kommer det tilluft.

Frånluftsventilerade byggnader kan ha en allt för låg luftomsättning trots att frånluftsfläkten arbetar kontinuerligt och säkerställer luftväxlingen. Det kan vara svårt att säkerställa tillförseln av friskluft på de mest lämpliga ställena och problemet kan uppstå om det inte finns tillräckligt med tilluftsdon eller om donen är stängda, felaktigt placerade eller igensatta. Problemet kan även uppstå om fläkten är felinställd samt om kanaler ej rengörs och servas kontinuerligt.

Akono AB är ett företag man som fastighetsägare kan anlita för att få hjälp att sköta om sin frånluftsventilation. Akono hjälper till med skötsel av frånluftsventilationen, framförallt i våtutrymmen som är viktiga när det gäller att hålla rätt fuktnivå i fastigheten för att motverka mögelangrepp.

Med service och skötsel av frånluftsventilationen av Akono AB så säkerställs att ventilationssystemet är välfungerande och hjälper till att snabbt få ut den förorenade luften och ta in frisk luft och därmed minska risken för allergier och andra luftburna besvär.

Som fastighetsägare är det mycket att tanka på så det är alltid bra att ta hjälp av externa experter som Akono när det är möjligt. Titta på Reco och Gulasidorna för att läsa omdömen om vad Akonos kunder tycker om deras arbete.
Akono på Reco
Eniro   

Akono AB hemsida

Akono AB är aktiva över hela Sverige så det spelar ingen roll vart du bor, du kan alltid kontakta Akono för att få hjälp med service, rensning & rengöring av imkanaler och frånluftsventilation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *