Europeiska myndigheter

I EU eller Europeiska unionen ingår 27 av Europas länder. Dessa är med i unionen för att skapa en gemenskap och fatta beslut tillsammans när det gäller exempelvis handel och ekonomi, men även fredsfrågor. EU bildades 1993 men de första byggstenarna till det som skulle bli EU lades redan 1952, då sex av Europas länder bestämde sig för att göra samarbetet lite djupare efter freden som slöts vid andra världskrigets slut.

Europeiska myndigheter
Det finns en del olika europeiska myndigheter som kan vara bra att känna till. En av dem är europeiska bandmyndigheten. Deras uppgift är att stärka stabiliteten i det finansiella systemet på kort, medellång och lång sikt för att skydda allmänintresset. Sedan den första januari 2011 är denna myndighet ett unionsorgan med ordförande, en verkställande direktör, en förvaltningsstyrelse och en tillsynsstyrelse.

En annan av de europeiska myndigheter som finns är europeiska försäkrings – och tjänstepensionsmyndigheten. Dessa har till uppgift att stärka stabiliteten på den finansiella inre marknaden. De är också ett unionsorgan med samma status som en juridisk person och dessutom den juridiska person som har mest makt i varje enskild medlemsstat. Europeiska försäkrings – och tjänstepensionsmyndigheten har samma struktur som europeiska bankmyndigheten med ordförande, förvaltningsstyrelse och så vidare.